غیر قابل حل

 

 

غیر قابل حل

روزی دو تن از شاگردان کنفوسیوس به سراغ آن حکیم بزرگ رفتند و پرسیدند :« فاصله میان به وجود آمدن یک مشکل غیر قابل حل و پیدا کردن راه حل مشکل چقدر است؟»

کنفوسیوس فکری کرد و گفت:« به فاصله زانو تا کف زمین!»

شاگردان چیزی نفهمیدند، چند روز فکر کردند.اولی گفت:« منظور استاد این بوده که نباید زانوی غم بغل گرفت.»

دومی گفت:« نه، کنفوسیوس حرف بی معنی نمیزند!»

پس دوباره سراغ استاد رفتند و توضیح خواستند.کنفوسیوس گفت:« شما گفتید فاصله یک مشکل غیر قابل حل تا راه حل آن چقدر است؟ پاسخ پیداست، غیر قابل حل را فقط خداوند حل می سازد، پس در چنین مواقعی انسان باید روی زمین زانو بزند و خودش را به خاک بنشاند تا بلکه خداوند مشکلش را حل کند.!»

 

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
نگار نیک نفس

بسیار عالی [گل]

پارسا

๑۩๑♥LOVE TO LOVE♥๑۩๑ ســـــــــــــــلــــــــــــــــامــــــــــــ... خـــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــیــــــــــــ... آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــ.... نـــــــــــــظـــــــــــــر یـــــــــــــــــــادتــــــــــــــــ... نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــ... ๑۩๑♥LOVE TO LOVE♥๑۩๑