عشق

همه چیز برای من و تو می شکفد؛

و اولین اندیشه جهان میتواند از آن ما باشد؛

ما عاشقیم؛ و بهشت برای ما آفریده شد.

فقط برای من و تو؛

لوئیس اونترمایر

 

 

Only of thee and me till all shall fade

Only of us the world first thought can be

For we are love and heaven itself is made

Only of thee and me.

Louis Untermeyer

/ 4 نظر / 31 بازدید
حبیب

ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! ای شراب آسمانی، ای طلوع مهربانی با تو شد خورشید خندان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! ای که نامت گشته ذکر هر دم جان و روانم ای شفای درد پنهان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی! آمدی چون سیلْ جوشان ، بی‌خبر، ناگه، خروشان تا کنی این خانه ویران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! خانه‌ی عقل زبون را، عقل سرد تیره‌گون را کرده‌ای با خاک یکسان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! شعر می‌جوشد ز من، پیوسته هر شب، هر سحرگه از تو شد این چشمه جوشان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! عیدتان مبارک دوستان

نگار نیک نفس

[گل]