الهی

الهی!

من کی ام که تو را خواهم! چون من از قیمت خویش آگاهم.

دل و دوست یافتن هر دو پادشاهی است.

بی دل و دوست زیستن ، گمراهی است.

گفت نوشی است همه زهر،

و خاموشی زهری است همه نوش.

منبع:(الهی نامه خواجه عبدالله انصاری)

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
Amir

[گل]