عشق
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۸   کلمات کلیدی:

همه چیز برای من و تو می شکفد؛

و اولین اندیشه جهان میتواند از آن ما باشد؛

ما عاشقیم؛ و بهشت برای ما آفریده شد.

فقط برای من و تو؛

لوئیس اونترمایر

 

 

Only of thee and me till all shall fade

Only of us the world first thought can be

For we are love and heaven itself is made

Only of thee and me.

Louis Untermeyer