ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

تو

به من لبخند زدی ؛ دستانم را گرفتی؛

و راه را اغاز کردیم؛ من از خاک جدا شدم؛

تو

مرا بر فراز کوهساران بردی؛

فراسوی رودخانه ها و موجها؛

در سایه سار پل ها و جنگلها؛

و در چشم انداز چمنزاران

من

تازگی و طراوت را نفس می کشیدم

(جیمز ال کانادا)

You

 smiled at me and held my hand and

we began to walk. I was no longer crawling

you took me over mountains past rivers

and streams beneath trees and bridges and

over grassland

I was breathings fresh new air

James L .Canada))