زندگی
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٧   کلمات کلیدی:

به آرامی آغاز به مردن می کنی، اگر سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدردانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن میکنی.

اگر برده ی عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی...

اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر از شور و حرارت ، از احساسات سرکش

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند،

 و ضربان قلبت را تند تر می کنند، دوری کنی...

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر هنگامیکه با شغلت، یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،

اگر ورای رویاها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگی ات ورای مصلحت اندیشی بروی

امروز زندگی را آغاز کن!

امروز مخاطره کن!

امروز کاری کن!

نگذار که به آرامی بمیری!