من مانده ام و کویر
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۱   کلمات کلیدی:

و من تنها ماندم.

من ماندم و کویر خلوت و ساکت و مبهوت برزخ در برابرم،

قامت بلند و شگفت این کوه،

و وسوسه پرخطر این راه پیچاپیچ و نامعلومش.

و من تنها مانده ام.

کویر برزخ مرا می ترساند.

سکوت بهت آمیز و مخوفی داشت. گرد سواری که هیچ

گردبادی نیز آرامش مرده آن را آشفته نمی ساخت.