آنات
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۸   کلمات کلیدی:

...طغیان جنون آمیز ثانیه ها

که گاه ساعت های بسیارش

همچون گذر برق در آسمان خیال می گذرد

و گاه یک ثانیه اش به طول ساعتی

و شب و روز و سالی قد می کشد

و می ایستد و می ماند

 و هر کاری می کنی نمی رود.