حرف هایی برای نگفتن
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

به هر حال ، یک انسان

اگر یک کتاب هم که نباشد یک «کلمه» هست

 و ناچار با کسی که معنی این کلمه را می داند

احساس یک پیوند غیبی می کند

فرق است میان

دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امری لحظه ای است

اما

داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است.