راز بزرگ زندگی
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱   کلمات کلیدی:

در افسانه های آلمانی آمده، روزی که خداوند جهان را آفرید، فرشتگان مغرب را به بارگاه خواست و به آنها گفت:« برای پنهان کردن راز بزرگ زندگی پیشنهاد بدهید» یکی از فرشته ها گفت:« خدایا آن را زیر زمین پنهان کن» فرشته دیگر گفت:« پروردگارا، آن را زیر دریاها قرار بده...»، سومی گفت:« ای خدا، آن را بر قله بلندترین کوهها پنهان کن...» خداوند فرمود:« اگر به گفته شما عمل کنم ، فقط تعدادی از بندگانم قادر خواهند بود آن را بیابند، در حالی که من می خواهم راز بزرگ زندگی  در دسترشان باشد.» در این هنگام یکی از فرشته ها گفت: « ای خدای مهربان، راز بزرگ  زندگی را در قلب بندگانت قرار بده، به این ترتیب هرکس برای پیدا کردن این راز باید به قلب خود رجوع کند.»